الیاف پلی استر

الیاف پلی استر بعنوان الیاف مصنوعی و جایگزین پنبه والیاف طبیعی دارای کاربرد ها ی فراوانی است.این نوع الیاف دارای انواع مختلف ومتفاوتی است که بر حسب روش تولید و ویژگی مواد اولیه مورد استفاده در فرایند تولید دارای خواص متنوع وکارکرد گوناگونی است.

خصوصیات الیاف پلی استر

   • نرم گرم سبک
   • بادوام
   • بهداشتی وضد الرژی
   • رطوبت و بو نمی گیرد

کاربردها

   • فرش وموکت
   • عایق های رطوبتی و حرارتی
   • بالش و متکا
   • تشک