معرفی شرکت شار تجارت سینا

شرکت شار تجارت سینا در سال ۱۳۹۱ در شهر تهران تاسیس گردید.این شرکت در سال های قبل از این با نام عالی تاب در زمینه های نساجی وپتروشیمی فعالیت داشت که با توجه به سیاست های این شرکت مبنی بر تخصصی کردن زمینه های فعالیت هر شرکت اقدام به تاسیس شرکت شار تجارت سینا نموده است.
فعالیت این شرکت در زمینه واردات مواد اولیه نساجی از جمله الیاف پلی استر اکرلیک پنبه و ویسکوز از برندهای معتبر جهانی می باشد .